آدرس محفل امام مهدی (عج) : خمینی شهر – خ شهید منتظری – کوچه امامزاده سید ابراهیم – مسجد آیت اله حجازی

(شب های جمعه، یک ساعت بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء)

آدرس محفل امام حسین (ع) : خمینی شهر – هفتصد دستگاه – خ شهید دستغیب – کوچه شهید زمانی – منزل شهید علی زمانی

(شب های سه شنبه، یک ساعت بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء)