با بن خرید اعتباری همیارمبین می توانید محصولات مورد نیاز خود را بصورت اقساطی اما با قیمت نقد خرید کنید. (در سه قسط)