مجموعه همیارمبین با توجه به سابقه طولانی مدیریت مجموعه در بازار لوازم خانگی، اقدام به توسعه جذب سرمایه و مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی و سایر محصولات عرضه شده در سایت کرده است.

در همین راستا، شرایط و ضوابط ذیل مورد تصویب قرار گرفته است:

1- مبلغ هر سهم 100 هزارتومان

2- حداقل خرید جهت عضویت 10 سهم معادل یک ملیون تومان

3- تضمین اصل سرمایه و حداقل سود علی الحساب طبق قوانین مضاربه

4- پیش بینی حداقل درآمد معادل حداقل سود بانکی سالیانه

5- حسابرسی و تعیین سود سهام و افزایش سرمایه بصورت سالیانه انجام می گردد

6- مقدار ارزش سهام جهت ضمانت خرید اقساطی کالا بجای چک ضمانت پذیرفته می شود