به نام خداوند هستی بخش

انجمن خیریه امام علی (ع) به شماره ثبت 193 و شناسه ملی 10980253618 خدمات زیر را به مددجویان تقدیم میدارد:

1- اهدا سبد کالا (مواد غذایی)

2- کمک هزینه دارو و درمان

3- کمک هزینه تحصیلی (لوازم التحریر)

4- کمک هزینه خرید پوشاک

5- کمک هزینه تهیه جهیزیه

6- کمک هزینه تعمیرات ساختمانی

7- کمک هزینه نقدی جهت مخارج روزمره

8- کمک هزینه پرداخت وام های معوقه

9- کمک هزینه ترک اعتیاد

10- ارائه معرفی نامه مراکز مشاوره رایگان:

سلامت/ ازدواج/ وکالت/ تحصیلی

*لازم به ذکر است که ارائه خدمات فوق مخصوص محله یا منطقه خاصی نبوده و در سطح شهرستان میباشد.

و من الله توفیق

محافل نورانی قرآن مجید خمینی شهر